Ogólnych Warunków Użytkowania

Strefa partnerów

Stworzona, aby umożliwić szybki i łatwy dostęp do pobierania informacji, niezależnie od dnia i godziny. Strefa partnerów jest przestrzenią dedykowaną Przedstawicielom i Partnerom marki hoyez – partitionsystems, w której oddajemy im do dyspozycji „skrzynkę z narzędziami” technicznymi i handlowymi.

Informacje te, będąc prawdziwym wsparciem marketingowym, mają na celu pomoc członkom w doskonaleniu ich umiejętności oraz w poszerzaniu ich wiedzy.

Pobieranie dokumentów

Po pobraniu dostępne dokumenty mogą być użyte w celach komercyjnych i w żadnym wypadku nie mogą być ujawnione konkurencyjnemu producentowi.

Pobranie zdjęć i logo

Zdjęcia są dostępne w rozdzielczości 72 dpi. Są odpowiednie do ilustrowania folderów czy prezentacji oraz do umieszczenia na stronie internetowej. Po pobraniu obrazu lub logotypu członek zobowiązuje się do przestrzegania następujących punktów :

– W każdym przypadku wykorzystania obrazu członek zobowiązuje się do umieszczenia obowiązkowej informacji pod zdjęciem o autorze fotografii: „hoyez – partitionsystems – Zdjęcia niekontraktowe” i dbania o to, aby ewentualne komentarze i podpisy towarzyszące reprodukcjom i prezentacjom tych zdjęć nie szkodziły reputacji firmy HOYEZ SAS ani marce hoyez – partitionsystems.

– W każdym przypadku wykorzystania marki hoyez – partitionsystems członek zobowiązuje się do zachowania układu graficznego oraz kodu koloru, które są jej przypisane.

Niniejsze zobowiązania muszą być również przestrzegane w przypadku wykorzystania obrazów i logotypów przez zewnętrznych dostawców usług, z którymi będzie współpracować firma członkowska.

Członkowie Strefy partnerów

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (OWU) określają warunki wykorzystania dokumentów i obrazów dostępnych dla członków. Koniecznie muszą być one znane i przestrzegane przez firmę członkowską jak i przez każdą firmę, z której usług będzie ona korzystać i która będzie wykorzystywać te dokumenty i obrazy.

Łącząc się ze Strefą partnerów, członkowie akceptują niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania (OWU)

W przypadku naruszenia zobowiązania firma HOYEZ SAS będzie miała prawo żądać całkowitego usunięcia wykorzystanych zdjęć oraz wszystkich publikacji o przeznaczeniu komercyjnym realizowanych w imieniu firmy członkowskiej. Będzie mogła również przystąpić do wypisania wspomnianej firmy ze strefy partnerów z powodu naruszenia Ogólnych Warunków Użytkowania (OWU).

Loginpro przestrzeń

Nie pamiętasz hasła? x