Informacje ogólne

Niniejsza strona internetowa jest własnością spółki:

HOYEZ SAS
121 Rue du noir debout – ZAC de la Croisette
59242 Cappelle en Pevele

Za publikacje na stronie internetowej odpowiada :

Stéphanie BRICOUT, która pełni funkcję dyrektora marketingu / komunikacji w HOYEZ SAS

Kontakt HOYEZ

HOYEZ SAS
121 Rue du noir debout – ZAC de la Croisette
59242 Cappelle en Pevele

Ochrona życia prywatnego i poufność

Użytkownicy strony internetowej www.hoyez.com mają obowiązek przestrzegać postanowień ustawy o informatyce i swobodach, których naruszenie podlega karom.
Jeżeli chodzi o dane osobowe, do których użytkownicy mają dostęp, powstrzymują się oni od gromadzenia, nieodpowiedniego wykorzystywania i, w ujęciu ogólnym, każdego czynu mogącego naruszać życie prywatne lub reputację osób..

Brak gwarancji

Nie gwarantujemy, że strona internetowa jest wolna od wad, błędów lub pominięć, ani że odpowiada dokładnie potrzebom, jakie użytkownik jej przypisuje. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wady, błędy lub pominięcia na stronie internetowej ani za ewentualne straty finansowe lub inne szkody, które mogą z nich wynikać.

Prawa zastrzeżone

Ogólna struktura, a także teksty, obrazy animowane lub nie i dźwięki będące częścią strony internetowej [z wyjątkiem przeciwnych informacji] są własnością spółki Hoyez.
Wszelkie odtwarzanie w całości lub w części niniejszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody spółki Hoyez, jest zabronione i stanowi podrabianie podlegające karze z art. L.335-2 i nast. francuskiego kodeksu własności intelektualnej.
Znaki towarowe spółki Hoyez widniejące na stronie są znakami zastrzeżonymi. Wszelkie odtwarzanie tych znaków, w całości lub w części, bez zgody spółki Hoyez jest zabronione.

Hiperłącza

Spółka Hoyez nie ponosi odpowiedzialności za hiperłącza umieszczone na niniejszej stronie internetowej, które przekierowują użytkownika do innych źródeł dostępnych w sieci internetowej. Użytkownicy i goście strony internetowej nie mogą umieszczać hiperłączy do niniejszej strony internetowej bez wyraźnej i uzyskanej wcześniej zgody spółki Hoyez.

Prawa użytkowników

Zgodnie z art. 27 i 34 ustawy o informatyce i swobodach nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. użytkownicy posiadają prawo do zmiany lub usunięcia dotyczących ich danych. Osoby, które chcą skorzystać z tego prawa, mogą w dowolnym momencie skontaktować się ze spółką Hoyez:
HOYEZ SAS
121 Rue du noir debout – ZAC de la Croisette
59242 Cappelle en Pevele

Loginpro przestrzeń

Nie pamiętasz hasła? x