Ochrona srodowiska i jakosc

Celem HEQ we Francji i LEED na poziomie międzynarodowym jest uwzględnienie wpływu na środowisko naszych produktow i usług, zminimalizowanie ich, odpowiadając na oczekiwania kierownikow projektow i inwestorow. Używając naszych produktow i usług, teraz Ty możesz otrzymać powyższe profity i wykorzystać je w certyfikacji LEEDS.

Cloison amovible-verre-hoyez

ISO 9001

Cenimy dobrze wykonaną pracę… a jakość naszych produktów i usług wynika z naszej organizacji. Przedsiębiorstwo HOYEZ zaangażowało się zatem w procedurę certyfikacji ISO 9001, normy uznanej na całym świecie, gwarantującej najwyższy poziom jakości produktów i usług, przez zastosowanie opracowanych i…

Dowiedź się więcej

Cenimy dobrze wykonaną pracę…

a jakość naszych produktów i usług wynika z naszej organizacji.

Przedsiębiorstwo HOYEZ zaangażowało się zatem w procedurę certyfikacji ISO 9001, normy uznanej na całym świecie, gwarantującej najwyższy poziom jakości produktów i usług, przez zastosowanie opracowanych i możliwych do sprawdzenia procedur.

Zasady certyfikacji ISO 9001:

 • Otwartość na klienta
 • Zaangażowanie pracowników
 • Organizacja przedsiębiorstwa według procesów
 • Ciągłe udoskonalanie
 • Korzystne wzajemne relacje z partnerami

Te podstawowe zasady są realizowane na różne sposoby:

 • Reorganizacja naszego warsztatu produkcyjnego, aby ułatwić przepływ zleceń
 •  Usprawnienie metody opracowywania produktów
 •  Systematyczne usuwanie stwierdzonych usterek
 •  …/…

Certyfikacja ISO 9001

Dzięki normalizacji procesu przedsiębiorstwo HOYEZ połączyło siły, aby lepiej obsługiwać klientów i partnerów. Certyfikat, zweryfikowany przez akredytowany organ zewnętrzny (Intertek), gwarantuje wysoki poziom wiarygodności w zarządzaniu obsługą klientów, pozwala przewidywać trudności i w razie potrzeby szybko przekazać informacje.

Certyfikat ISO 9001 naszego przedsiębiorstwa jest wynikiem intensywnej pracy zbiorowej na miarę wymogów naszych partnerów.

Jeżeli dotyczy Państwa jedna z wymienionych certyfikacji, prosimy o kontakt.

ISO 14001

Norma ISO 14001 (v2004) to międzynarodowy dokument referencyjny, w którym wymieniono minimalne wymogi, które musi spełniać organizacja (przedsiębiorstwo, samorząd itp.), aby uzyskać certyfikat ISO. Przedsiębiorstwo HOYEZ, a także zdecydowana większość przedsiębiorstw, z którymi pracujemy, spełnia te wymogi. Oznacza to, że…

Dowiedź się więcej

Norma ISO 14001 (v2004) to międzynarodowy dokument referencyjny, w którym wymieniono minimalne wymogi, które musi spełniać organizacja (przedsiębiorstwo, samorząd itp.), aby uzyskać certyfikat ISO.

Przedsiębiorstwo HOYEZ, a także zdecydowana większość przedsiębiorstw, z którymi pracujemy, spełnia te wymogi.

Oznacza to, że zobowiązujemy się stosować regulacje, kontrolować oddziaływanie na środowisko i wdrożyć procedurę ciągłego udoskonalania.

Zasady certyfikacji ISO 14 001:

 • Ograniczenie niedogodności i kontrola oddziaływania na środowisko związanego z działalnością naszego przedsiębiorstwa
 • Zapobieganie sytuacjom awaryjnym
 • Ciągłe udoskonalanie, zaangażowanie personelu

Obecnie zasady te przekładają się na bardzo konkretne działania, w tym:

 • wybór materiałów zastosowanych w naszej ofercie produktów w zależności od ich oznakowania ekologicznego
 • przetwarzanie odpadów produkcyjnych: 70% jest poddawanych recyklingowi.
 • ograniczenie zużycia energii.
 • …/…

Certyfikacja ISO 14001

Ochrona środowiska nie jest przejściową modą, to zdecydowane zaangażowanie w naszą przyszłość, obietnica dla przyszłych pokoleń.

Z tego względu przedsiębiorstwo HOYEZ posiada certyfikat ISO 14001 przyznany przez akredytowany organ zewnętrzny (Intertek), który stanowi potwierdzenie rzeczywistego zaangażowania w kontrolę oddziaływania na środowisko.

Jeżeli dotyczy Państwa jedna z wymienionych certyfikacji, prosimy o kontakt.

Norma BREEAM®

Building Research Establishment Environmental Assessment Method

Ścianki działowe Hoyez mogą przyczynić się do uzyskania certyfikatu na poziomie od dobrego do doskonałego (ocena końcowa). BREEAM® to metoda oceny efektywności środowiskowej budynków opracowana przez Building Research Establishment w 1990 r. BREEAM® jest normą referencyjną pod względem zrównoważonego rozwoju,…

Dowiedź się więcej

Ścianki działowe Hoyez mogą przyczynić się do uzyskania certyfikatu na poziomie od dobrego do doskonałego (ocena końcowa).

BREEAM® to metoda oceny efektywności środowiskowej budynków opracowana przez Building Research Establishment w 1990 r. BREEAM® jest normą referencyjną pod względem zrównoważonego rozwoju, ponieważ obejmuje ogół problemów środowiskowych.

Zasady BREEAM®:

 

Dokument referencyjny, podzielony na dziewięć tematów, pozwala podmiotom z branży budowlanej:

 • Uzyskać uznanie za budowę budynku o ograniczonym oddziaływaniu na środowisko
 • Mieć pewność, że uwzględniono najlepsze praktyki budowlane, oraz ograniczyć koszty eksploatacji budynku i poprawić warunki mieszkaniowe i środowisko pracy
 • Stosować normę referencyjną określającą bardziej rygorystyczne kryteria niż wymagane przepisami
 • Stawiać na coraz większą innowacyjność, aby znaleźć rozwiązania minimalizujące oddziaływanie na środowisko

Certyfikacja BREEAM®

 

Dokument referencyjny BREEAM® składa się z ośmiu tematów, do których są przypisane punkty w zależności od osiągniętych wyników. Tematy mają różne znaczenie, a ocenę ogólną ustala się na podstawie systemu ważenia. W zależności od liczby uzyskanych punktów wynik certyfikacji końcowej może być następujący:

Niesklasyfikowany/Minimalny/Dobry/Bardzo dobry/Doskonały/Wybitny.

Dziewięć tematów normy BREEAM®

 1.  Zarządzanie
 2. Materiały
 3. Energia
 4. Ekologia
 5. Odpady
 6. Woda
 7. Transport
 8. Zanieczyszczenie
 9. Zdrowie i dobre samopoczucie

Jeżeli dotyczy Państwa jedna z wymienionych certyfikacji, prosimy o kontakt.

Norma HQE®

High Quality Environment

Sześć celów z czternastu dotyczy ścianek działowych Hoyez. W tych obszarach można osiągnąć w ramach certyfikacji poziom wstępny lub poziom wydajny. Procedura HQE® ma na celu ograniczenie wpływu działań budowlanych lub remontowych na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu komfortowych i zdrowych….

Dowiedź się więcej

Sześć celów z czternastu dotyczy ścianek działowych Hoyez. W tych obszarach można osiągnąć w ramach certyfikacji poziom wstępny lub poziom wydajny.

Procedura HQE® ma na celu ograniczenie wpływu działań budowlanych lub remontowych na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu komfortowych i zdrowych warunków życia wewnątrz budynku. 

Uwaga: w żadnym razie przedmiotem certyfikacji nie jest osoba lub spółka, lecz budynek.

Zasady procedury HQE®:

Poziom certyfikacji wyznacza wykonawca

 • Aby osiągnąć cele, wprowadzono system zarządzania obejmujący wszystkich uczestników.
 • Nie narzuca się żadnego rozwiązania architektonicznego ani technicznego: wybór jest uzasadniony i dostosowany do kontekstu.
 • Celem jest stworzenie zdrowego i komfortowego środowiska wewnętrznego przy ograniczeniu wpływu na środowisko.
 • Wyniki ocenia niezależny organ

Certyfikacja HQE®

Do wyboru są trzy poziomy certyfikacji:

poziom wstępny / poziom wydajny / poziom bardzo wydajny

Aby uzyskać certyfikację budynku należy osiągnąć 14 celów (co najmniej na poziomie wstępnym) w czterech istotnych dziedzinach (na czerwono przedstawiono cele, w których Hoyez może zdobyć punkty):

Czternaście celów w ramach procedury HQE®

EKOBUDOWNICTWO

 • Powiązanie budynków z bezpośrednim otoczeniem
 • Zintegrowany wybór procedur i produktów budowlanych
 • Plac budowy o niskim poziomie niedogodności

EKOZARZĄDZANIE

 • Zarządzanie energią
 • Gospodarka wodna
 • Gospodarka odpadami z działalności
 • Zarządzanie utrzymaniem i konserwacją

KOMFORT

 • Właściwości cieplno-wilgotnościowe
 • łaściwości akustyczne
 • Właściwości wizualne
 • Właściwości zapachowe

ZDROWIE

 • Jakość sanitarna przestrzeni
 • Jakość sanitarna powietrza
 • Jakość sanitarna wody

Ścianki działowe HOYEZ są objęte sześcioma celami na poziomie wstępnym: 2, 3, 7, 9, 10 i 13

Cel zostaje osiągnięty po uzyskaniu liczby punktów określonej w materiałach referencyjnych.

Jeżeli dotyczy Państwa jedna z wymienionych certyfikacji, prosimy o kontakt.

Norme LEED®

Leadership in Energy and Environmental Design

Ścianki działowe Hoyez mogą przyczynić się do uzyskania 9 punktów na 40 (co najmniej) w ramach procesu certyfikacji LEED® to północnoamerykański system certyfikacji budynków o wysokiej jakości środowiskowej. Norma powstała w 1998 r. z inicjatywy US Green Building Council. Zasady….

Dowiedź się więcej

Ścianki działowe Hoyez mogą przyczynić się do uzyskania 9 punktów na 40 (co najmniej) w ramach procesu certyfikacji

LEED® to północnoamerykański system certyfikacji budynków o wysokiej jakości środowiskowej. Norma powstała w 1998 r. z inicjatywy US Green Building Council.

Zasady procedury LEED®:

 

Materiały referencyjne obejmują siedem kategorii:

 • Ekologiczne zagospodarowanie obiektów
 • Efektywna gospodarka wodna
 • Energia i atmosfera
 • Materiały i zasoby
 • Jakość otoczenia wewnętrznego
 • Innowacja i metody projektowania
 • Priorytet regionalny

Certyfikacja LEED®

 

System certyfikacji LEED® odpowiada systemowi ocen. Siedem kategorii LEED®podzielono na jednostki, za które przyznaje się punkty w zależności od spełnionych wymogów.

Istnieją cztery poziomy certyfikacji w zależności od liczby uzyskanych punktów:

schema-leed

Ścianki działowe HOYEZ spełniają określone wymogi, a zatem pozwalają zdobyć pewną liczbę punktów (maks. 9 punktów) w następujących kategoriach:

 • Materiały i zasoby
 • Jakość otoczenia wewnętrznego
 • Priorytet regionalny

Jeżeli dotyczy Państwa jeden z certyfikatów, prosimy o kontakt.

Vous êtes concernés par l’une de ces certifications, n’hésitez pas à nous consulter.

Loginpro przestrzeń

Nie pamiętasz hasła? x